Life Members

“Buddha Bhoomi Samanvay Samiti”

Names of the Life Members will be displayed at ‘Buddha-Bhoomi Donor List’ forever.

Following is the list of donors donated Rs. 10,000 and below 1 Lac till date –

* Mr. Chandrakant Waghchaude

* Mr. Suresh Katare (Bauddhacharya)

* Mr. Uttam Ukha Sonawane

* Mr. Anil Kirtane

* Mr. Raju Rokade

* Mr Ramesh Abhang (Ex Army Man)

* Mr. Anand B. Pandit

* Mr. T. S. Waghmare

* Mr. Nirmalkumar Ghunkikar-Kamble

* Mr. Bhagwan D. Kamble

* Mr. Manohar Devman Tayde

* Mr. Ratankumar Patliputra

* Mr. Rahul Rajaram Wagh

* Mr. Rajabhau Ghodeswar

* Mrs. Vishakha I. Thorat

* Mrs. Pushpalata Bhanudas Kamble

* Adv. Manju Khobragade

* Mr. Gautam D. Bachute

* Mr. D. L. Kamble (Sr. Sahityik)

* Mrs. Rohini C. Jadhav

* Mr. Anand D. Wahane

* Mr. Mahendra W. Salve

* Adv. Sunil Bhone Palghar)

* Mr.  Mahendra Kamble

* Mr. Kabir Naresh Gaikwad

* Mr. Satish Jadhav

* Mr. J. D. Pawar

* Dr. B. B. altcoins Pradhan

* Mr. Bhagawan C. Narwade

* Mr. Ashok Gangurde

* Mr. Milind Belamkar

* Mr. Sushant Ashok Baswant

* Mr. Anil Thorat

* Mr. Prakash Sute

* Mr. Pralhad B. Kedare

* Mrs. Asha Vasudev Bhagat

* Mr. Shashikant Roham

* Mr. Nitin Namdev Gaikwad

* Mr. Satish Gautam